Ledelse af selvledelse

Skab visionært og handlekraftigt følgeskab og medskabelse 


 Her finder du et overblik over bøger og e-kurser alt i socialkonstruktionistisk referenceramme.